Најсовремена безнинска станица, со сертифицирани горива

Најсовремена безнинска станица, со сертифицирани горива

Бензинската станица во склоп на комплексот “Пин Петрол” располага со вкупно 7 позиции за точење на гориво и 1 за точење на AD BLUE.

Горивата на “ПИН ПЕТРОЛ” располагаат со сертификати за безбедност и допринесуваат за помирна работа, осигуруваат полна моќност на моторот и намалување на потрошувачката на возилата.

Современите технологии, како и користењето на соодветни адитиви овозможуваат поголемо согорување и драстично намалување на талогот во моторите. Адитивите и нивните својства на подмачкување на деловите во моторот при вбризгување и согорување, го продолжуваат работниот век на моторот и неговите делови.

Горивата на “ПИН ПЕТРОЛ” ги исполуваат сите домашни и европски стандарди за квалитет и екологија, а со намалената продукција на штетни гасови и честички допринесуваат во контролата и борбата со загадувањето.

На бензинската станица “ПИН ПЕТРОЛ” може да наполните: Еуросупер 95 БС, Еуросупер 98 БС, Еуродизел БС, Течен Нафтен Гас (ТНГ) како и AD BLUE и секако да одберете соодветно моторно масло за Вашето возило од широката понуда на масла за автомобили, комбиња, автобуси и камиони.

Погледнете ги цените на горивата на нашата бензинска станица на овој линк.